BİRLEŞME, BÖLÜNME, DEVİR, NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

Hızla değişen iş dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşme, bölünmeleri , devirleri ve nevi değişiklikleri iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır.

Sermaye Şirketlerinde Birleşme, Tam ve Kısmi Bölünme ve nevi değişikliği işlemleri  işleminin istenen hedeflere ulaşıp ulaşamaması, projelerin yapılış tarzını ön plana çıkarmaktadır.

Sermaye şirketlerinde  bölünme ve devir  işlemlerinden, hedeflere ulaşma , şirketlerde faaliyet verimliliğin artışı , sermaye yaratma, ve değerleme ve durum tespit çalışmalarına kadar geniş bir kapsamda sunulmaktadır.

Tam ve Kısmi Bölünme ve Nev’i Değişikli  Konularında Danışmanlık hizmeti veren MALİ BİLİM AKADEMİ değerleri ve seçenekler hakkında stratejik görüşler sunulmakta ve kurumsal finansman işlemleriyle şirketlerin büyümelerine yardımcı olunmaktadır.

Söz konusu İşlemlerde Şirket İçi Belge Düzeni, Mahkemeye Başvuru,  Konu Hakkındaki Tüm Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Tescil  ilgili prosedürü batan sona yürüten Mali Bilim Akademi, Özellikle finansal, yasal ve vergi konularının bir bütün olarak ele alınmasına, öngörülen değerin yaratılmasına, bu değerin korunmasına ve kazancın maksimum kayıpların ise minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olmaktadır.

Ülkemizde gitgide önem kazanan ticaret şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve nevi değiştirmeleri ile bu işlemlerin vergisel boyutu oluşturmaktadır. Şirketlerin birleşme, devir, bölünme işlemlerinde vergi planlaması, vasat bir işlemle başarılı bir işlem arasındaki farkı oluşturmaktadır. Etkin planlama ve yapılandırma başarılı bir organizasyon ve iş evliliği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Ülkemizde gerçekleştirilen birleşme, devir, bölünme ve nevi değiştirmelerinden önemli bir sayıda ki ne operasyonel, dökümansal ve danışmanlık kapsamında hizmet  Mali Bilim Akademi, buradan kazandığı deneyim ev referansla   son derece titiz olan yatırımcıların, stratejik şirket alıcıları, yurt dışı yatırımcıları için birleşme, devir ve bölünme konularında verdiği hizmetler ile tecrübesini kanıtlamıştır.

Her türlü alım, yatırım ve finansal yapı, elden çıkarma alternatifleri, işlem sonrası ve entegrasyon sırasında finansal ve stratejik alıcılara hizmet verme konusundaki deneyimimizle aşağıdaki güven unsurlarını sunmaktayız:

Şirket birleşmelerinde ki deneyimimiz. Kapsamı ve karmaşıklık derecesi ne olursa olsun, iş ortaklığımızın her aşamasına değer katmamızı mümkün kılmaktadır.Mükerrer işlemleri ortadan kaldırarak açık iletişim seviyesini koruyan ve yatırımınızın değerini koruyarak uzun vadede azami değere çıkaracak interaktif bir yaklaşım sunmaktayız.

Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmelerine ilişkin sunduğumuz hizmetler:

Vergisel Risk Tespiti ve Raporlanması, Şirket Yapılanmalarına İlişkin (Birleşme) Vergi Danışmanlığı, Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergisel Teşvikler, Şirket Bölünmelerinde Vergi Danışmanlığı, Satın Almalarda Vergisel Hususlar, Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Raporlama ve Danışmanlık’tır.

Murat Omrak

Mali Müşavir