ŞİRKET ALIŞ VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI

Şirket birleşmeleri ve devralmaları iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır. Bu durum karşısında şirketlerin Pazar paylarını ve kârlılıklarını korumaları her geçen gün daha da zorlaşmaya başlamış ve bunun sonucunda şirketler arasında iş birlikleri veya birleşmeler kaçınılmaz hale gelmiştir. Değer, sinerji ve verimlilik artışının sağlanması, pazar payının, pazardaki etkinliğin ve gücün arttırarak devamlılığı ve yönetimin iyileştirilmesi ve gizli kalmış değerlerin ortaya çıkarılabilmesi, tüm bunların sonucu olarak da rekabet avantajının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen iş birlikleri ve birleşmeler, getirecekleri avantajların yanında bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.

Daha fazlasını oku

RİSK VE FIRSAT ANALİZİ HİZMETLERİ

Şirketlere risk ve analiz hizmetleri olarak şu alanlarda hizmet vermekteyiz.

  • Liaison Ofisler (irtibat bürosu) Risk ve Uygunluk Analizi
  • Serbest Bölge Faaliyetleri Risk ve Uygunluk Analizi
  • Yurt Dışı İşletme Risk Analizi
  • Yabancı Ücretliler Risk ve Uygunluk Analizi
  • Vergi Mevzuatındaki Değişik Vergi Aşamaları ve Avantajları
  • Şirketin Belge Düzeninin Analizi
  • Genel Hatalar Analizi
  • Yöneticilerin Risk Analizi

İCRA-İFLAS VE BORÇLAR KANUNU DANIŞMANLIĞI

MALİ BİLİM AKADEMİ; alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmesi için yetkili organlara başvurularak İcra İflas Kanunu hükümleri gereğince alacağın tahsilinin sağlanması,takip iptali davası,istihkak davası,itirazın iptali davası,menfi tespit davası,istirdat davası,iflasın ertelenmesi,iflasın kapanması ve kaldırılması davası ile İcra İflas hukukundan kaynaklı diğer davaların açılması ve açılan davaların takip edilmesinde gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık  hizmeti sunmaktadır.

Daha fazlasını oku