E-Defter Beyan

e-defterbeyan.com sitesini Maliye Bakanlığı’nın 23 Kasım 2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde tarafların görüşünü almak üzere 486 sıra nolu Defter Beyan Sistemi konulu taslak tebliği yayımlamasından sonra;

 • Taslağa ve uygulamaya ilişkin konularda meslektaşlarım ve diğer ilgili tüm tarafların görüşünü almak,
 • Taslakla ilgili görüşlerimi kamuoyuyla paylaşmak
 • Meslek Mensubu gözüyle uygulamada oluşabilecek eksiklik ve aksaklıkları Gelir İdaresiyle paylaşmak,
 • Ve bu bilgileri Mesleğimin Etik İlkeleri ve Sosyal Sorumluluğumun gereği olarak tarafsızca ve şeffaf bir biçimde daha büyük kitlelere ulaştırabilmek adına,

(Blog) İnternet sitesi formatında 24 Kasım 2017 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri meslek mensuplarının sistemin öğrenilmesi ve yaygınlaşması için Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve meslek camiasına fayda sunmak üzere Mali Bilim Akademi tarafından geliştirilmiş kâr amacı gütmeyen bir bilgilendirme portalıdır.

Siteyi yayına alır almaz aşağıda başlıkları bulunan bloglarla söz konusu Taslak Tebliğ’i tam metni ile blog sitemde ve sosyal medyada erişebildiğim tüm platformlarda paylaşıma başlanmıştır.

 • Sistem Hakkında Tüm Merak Eden Konular
 • Uygulamada Yaşanabilecek Sorunlar
 • Defter Beyan Sistemi Başlıyor
 • Defter Tasdik Ettirmeyin Defter Beyan Sistemi Açılıyor
 • E-Serbest Makbuzu 01.01.2008’de Başlıyor
 • E-Serbest Makbuzu Merak Edilen Konular
 • İşletme Defteri
 • Adım Adım Defter Beyan Sistemi Başvuru
 • Defter Beyan Sistemi Anketi
 • Defter Beyan Sistemi Nedir

Bu yirmi beş günlük süre zarfında e-defterbeyan.com sitesinde tarafların konuya ilişkin görüşlerini almak adına hazırladığım ankete 693 ziyaretçi yanıt verdi ve 100’ünüzerinde ziyaretçi yorumlarını paylaştı. Anket sonucunda “Bu Dönüşüme Hazır mıyız” sorusuna katılımcıların %86’sı Hayır yanıtını verdi. Siteyi 31.12.2017 tarihine kadar 44.783 tekil kullanıcı 135.148 defa ziyaret etti. Bugün itibariyle ziyaret sayımız 1.330.000 üzerindedir.

Bugün itibariyle oldukça pratik bir hale gelen Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemi tüm taraflarca etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

Murat Omrak

Mali Müşavir