İCRA-İFLAS VE BORÇLAR KANUNU DANIŞMANLIĞI

MALİ BİLİM AKADEMİ; alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmesi için yetkili organlara başvurularak İcra İflas Kanunu hükümleri gereğince alacağın tahsilinin sağlanması,takip iptali davası,istihkak davası,itirazın iptali davası,menfi tespit davası,istirdat davası,iflasın ertelenmesi,iflasın kapanması ve kaldırılması davası ile İcra İflas hukukundan kaynaklı diğer davaların açılması ve açılan davaların takip edilmesinde gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık  hizmeti sunmaktadır.

BORÇLAR KANUNU

MALİ BİLİM AKADEMİ ;  Borçlar  Kanunu hükümleri gereğince sözleşme hukuku ve alacağın temliki vb Borçlar Kanunundan kaynaklı diğer davaların açılması ve açılan davaların takip edilmesinde gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık  hizmeti sunmaktadır.

ŞİRKETLER HUKUKU

MALİ BİLİM AKADEMİ yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu,ana sözleşmelerin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin değerlendirilmesi,şirket genel kurul toplantılarının yapılması,şirket birleşme ve devralmaları,sermaye artırım ve indirimleri ,sermaye piyasası,haksız rekabetin önlenmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır

TİCARET HUKUKU

MALİ BİLİM AKADEMİ  danışmanlığını yapmış olduğu ticari şirketlerin ticari işletmeleri ile ilgili her türlü sorunları ile haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden kaynaklanan tüm davaları ile kıymetli evraktan, faturadan ve Ticaret Kanunu diğer hükümlerinden kaynaklanan davaların açılması ve açılan davaların takip edilmesi ve her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanarak mevcut sözleşmelerin değerlendirilmesi hususlarında ve mal alım sözleşmesi, satım sözleşmesi, iş akitleri, marka kullanım hakları, ticari müzakereler ve uzlaşmalar, sigorta, finansal kiralama gibi hususlarda gerçek ve tüzel kişilere hizmet sunmaktadır. 

Murat Omrak

Mali Müşavir