İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Son yıllarda yenilenen iş ve sosyal güvenlik mevzuatları, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler ile şirketler yönünden riskler doğurmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik dünyasında, sık mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir.

MALİ BİLİM AKADEMİ olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz.

MALİ BİLİM AKADEMİ olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmesi, mevzuatta olan değişikliliklerin uygulamaya yönelik açıklamalarla zamanında bildirimi, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin ve metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulması, resmi kurumlara gönderilecek yazıların ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması, iş ve sosyal güvenlik risklerinin yönetilmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş ve sosyal güvenlik danışmanlık hizmetlerimiz;

 • Genel iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı
 • Sosyal güvenlik ve iş mevzuatı check-up hizmeti
 • Yabancıların çalışma izinleri ve sosyal güvenlik hizmetleri
 • Yurtdışına işçi gönderiminde iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı
 • Yöneticilerin sigortalılık ve emeklilik statüsü
 • İstihdam teşviklerinden yararlanma
 • İş yeri devir ve birleşmeleri
 • Asgari işçilik ve uzlaşma danışmanlık hizmetleri
 • İş ve sosyal güvenlik mevzuatında alt işveren çalıştırma ve sorumluluğu
 • Ekonomik krize çözüm: kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
 • İş sözleşmelerinin kurulmasında danışmanlık hizmetleri
 • Çalışma modellerine göre istihdam danışmanlık hizmetleri
 • İzin uygulamalarında danışmanlık hizmeti
 • Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • Toplu iş hukuku danışmanlık hizmetleri
 • İş ve sosyal güvenlik dava danışmanlığı
 • İş ve sosyal güvenlik incelemelerinde danışmanlık
 • İş ve sosyal güvenlik mevzuatı eğitim hizmetleri

Murat Omrak

Mali Müşavir