ŞİRKET ALIŞ VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI

Şirket birleşmeleri ve devralmaları iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır. Bu durum karşısında şirketlerin Pazar paylarını ve kârlılıklarını korumaları her geçen gün daha da zorlaşmaya başlamış ve bunun sonucunda şirketler arasında iş birlikleri veya birleşmeler kaçınılmaz hale gelmiştir. Değer, sinerji ve verimlilik artışının sağlanması, pazar payının, pazardaki etkinliğin ve gücün arttırarak devamlılığı ve yönetimin iyileştirilmesi ve gizli kalmış değerlerin ortaya çıkarılabilmesi, tüm bunların sonucu olarak da rekabet avantajının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen iş birlikleri ve birleşmeler, getirecekleri avantajların yanında bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.

Mevcut bu risklerin minimize edilebilmesi için ise şirketlerin bu operasyonların her aşamasında yol gösterici, güvenilir ve tarafsız bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek, gerekli alt yapıya ve bilgi kaynaklarına sahip bir danışmanlık şirketlerine ihtiyaçları kaçınılmazdır. Bu noktada Global Çözümler çözüm ortaklarıyla beraber şirket birleşme, satın alma ve finansal ortaklık projelerinde ortak adayları veya satın alınacak hedef şirketlerin belirlenmesinde, proje değerlemesinden anlaşmanın tamamlanmasına kadar geçen her aşamada müşterilerine maksimum faydayı sağlayacak hizmetleri sunmakta ve müşterilerinin yanında yer almaktadır. Şirket devir ve birleşmeleri geniş deneyim ve bilgi birikimi finansman, muhasebe, vergi, pazarlama, operasyon ve yapılandırma alanlarında derin uzmanlık isteyen çok yönlü bir çalışma gerektirmektedir.

MAli BİLİM AKADEMİ, şirketlerin ortaklık yapılarının değişmesine yol açan alım-satım işlemlerine öncülük yapması amacıyla kurulmuş olan ve uzman profesyonellerden oluşan bir grupla çözüm ortağı olan kurumsal müşterilerine, finansal yatırımcılara ve borç sağlayan kurumlara, halka açık olan veya olmayan bütün müşterilerimize alım-satım işlemlerinin her safhasında destek olur.

Bu destek, doğru ortağın bulunmasından, alım-satım işlemlerinin yapılandırılmasına, hatta işlemin gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanın sağlanmasına kadar uzanan süreç içinde verilir.
 

Şirketimiz aşağıdaki alanlarda finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

 • Özelleştirme öncesi ve sonrası danışmanlık ve destek hizmetleri
 • Birleşmeler ve şirket alımlarında aracılık ve danışmanlık hizmetleri
 • Şirket değerlendirmeleri
 • Strateji analizi ve organizasyon yapılandırması
 • Şirket birleşmeleri ve satın alımlarda destek hizmetleri ve danışmanlık
 • Joint venture ve stratejik ortaklıklarda destek hizmetleri ve danışmanlık
 • Teklif hazırlama ve pazarlık sürecinde destek hizmetleri ve danışmanlık

Devir ve Birleşmeleri

Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşmeleri ve devralmaları iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır. Bu durum karşısında şirketlerin pazar paylarını ve karlılıklarını korumaları her geçen gün daha da zorlaşmaya başlamış ve bunun sonucunda şirketler arasında iş birlikleri veya birleşmeler kaçınılmaz hale gelmiştir. Değer, sinerji ve verimlilik artışının sağlanması, pazar payının, pazardaki etkinliğin ve gücün arttırarak devamlılığı ve yönetimin iyileştirilmesi ve gizli kalmış değerlerin ortaya çıkarılabilmesi, tüm bunların sonucu olarak da rekabet avantajının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen iş birlikleri ve birleşmeler, getirecekleri avantajların yanında bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.

Mevcut bu risklerin minimize edilebilmesi için ise şirketlerin bu operasyonların her aşamasında yol gösterici, güvenilir ve tarafsız, bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek, gerekli alt yapıya ve bilgi kaynaklarına sahip bir danışmanlık şirketlerine ihtiyaçları kaçınılmazdır. Bu noktada Global çözümler, çözüm ortaklarıyla beraber şirket birleşme, satın alma ve finansal ortaklık projelerinde ortak adayları veya satın alınacak hedef şirketlerin belirlenmesinde, proje değerlemesinden anlaşmanın tamamlanmasına kadar geçen her aşamada danışanlarına maksimum faydayı sağlayacak hizmetleri sunmakta ve danışanlarının yanında yer almaktadır. Şirket devir ve birleşmeleri geniş deneyim ve bilgi birikimi finansman, muhasebe, vergi, pazarlama, operasyon ve yapılandırma alanlarında derin uzmanlık isteyen çok yönlü bir çalışma gerektirmektedir.

Şirket devir ve birleşmeleri kapsamında, portföy değerleri ve seçenekler hakkında stratejik görüşler sunulmakta ve kurumsal finansman işlemleriyle şirketlerin büyümelerine yardımcı olunmaktadır. Gerek alıcı, gerekse satıcı taraflara işlemin tespiti, müzakerelerin yürütülmesi, yapılandırılması ve tamamlanmasında destek olunarak, kurumsal finansman stratejisinin genel iş hedefleriyle uyumlu bir şekilde uygulanması sağlanmaktadır.

Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmelerine ilişkin sunduğumuz hizmetler:

 • Özelleştirme öncesi ve sonrası danışmanlık ve destek hizmetleri
 • Birleşmeler ve şirket alımlarında aracılık ve danışmanlık hizmetleri
 • Stratejik ortaklıklar, konsorsiyum ve iş ortaklarına İlişkin danışmanlık hizmetleri
 • Ön fizibilite raporlarının hazırlanması ve firma değerlemesi
 • Teklif hazırlama ve fiyat müzakereleri sürecinde destek hizmetleri ve danışmanlık
 • Vergisel risk tespiti ve raporlanması (Due Diligence)
 • Strateji analizi ve organizasyon yapılandırması
 • Kapanış ve tasfiye işlemlerinin yapılması, kapanış hesaplarının denetimi
 • İşlem sonrası entegrasyon aksiyon planlarının hazırlanması

Murat Omrak

Mali Müşavir