SÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI

Sözleşme Danışmanlığı, Yönetimi Ve Müzakeresi Konusundaki Hizmetlerimiz

 • Sözleşme taslağı hazırlamak,  düzenlemek, tadil etmek, gözden geçirmek
  • Sözleşme müzakeresi ve sözleşmenin son olarak akdedilmesi konusunda yasal araştıma ve danışmanlık
  • Sözleşmenin yasal çerçevesinin hazırlanması
  • Sözleşmenin mevzuat ve şirket politikasına uyum ve riskleri konusunda araştırma ve danışmanlık 
  • Sözleşme ihtilafı ve feshi konusunda yasal danışmanlık
  • Muhtelif sözleşme hazırlığı,niyet mektubu, sözleşme görüşmeleri,  sözleşmenin imzalanması, mutabakat belgesi, ön anlaşma konularında yasal araştırma ve danışmanlık
  • Sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların, iradi uzlaşma yoluyla çözümlenmesi (çözüm kararı ilam niteliğinde sayılır)
  • Sözleşme ihtilaflarından doğan davaların takibi
  • Sözleşme ihtilaflarının Tahkim ve ADR yoluyla çözümü konusunda danışmanlık

Murat Omrak

Mali Müşavir