STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik Planlama şirketin uzun vadeli (3 ile 5 yıllık zaman diliminde) nasıl bir şirket olacağını, hangi pazarlarda hangi ürünler ile rekabet edeceğini, ne gibi yatırımlar yapacağını ve kendini nasıl farklılaştıracağını içeren bir plandır. Stratejik planlama çalışmasında aşağıdaki soruların cevaplanması hedeflenmektedir.

  • Şirket olarak 5 yıl içerisinde ne kadar büyümeyi ve nasıl büyümeyi hedefliyoruz ve nasıl bir karlılık hedefliyoruz?
  • Odaklanmak istediğimiz ürünler ve kategoriler nelerdir?
  • Hangi coğrafyalarda rekabet etmek istiyoruz? 
  • Şirket satın alacak mıyız, şirket evliliği yapacak mıyız?
  • Rakiplerin planları nedir – farklı bir değer önermesi nasıl sağlayabiliriz? Kendimizi nasıl farklılaştırabiliriz?
  • Ana müşterilerimiz ile ilişkilerimiz yeterli düzeyde mi? 
  • Tüketici ve Pazar trendlerini yakından takip edebiliyor muyuz?
  • Kurum performansımızı hangi metrikler ile ölçeceğiz?

Stratejik planlama çalışmasında uzun vadeli hedefleri belirlemeden önce şirket konusunda daha sağlıklı kararlar verebilmek için mutlaka iç ve dış faktör analizinin tamamlanması gerekmektedir.

İç faktör analizinde şirketin yetkinlikleri anlaşılarak, finansal ve operasyonel metrikler ile mevcut durumu ortaya konmaktadır. Mevcut durumu ayrıca uluslararası rakipler ve iyi uygulamalar ile kıyaslanmaktadır.  Dış faktör analizinde ülke, bölge, ürün, müşteri, rakip araştırmaları gerçekleştirilecek ve araştırmalardan elde edilen bulgular ve analizler stratejik objektif ve seçimlerin oluşturulmasında önemli bir girdi sağlayacaktır.

Stratejik plan 3-5 yıllık hedefler ile birlikte, finansal planı içermekte ve stratejik plan döneminde hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken öncelikli aksiyon planını da kapsamaktadır.

 Sizlerle birlikte gerçekleştireceğimiz Stratejik Planlama çalışmasında öncelikli olarak mevcut durumun anlaşılmasına ilişkin bir çalışma yapacak ve müşteri, rakip, ürün, sektör, çalışanlar ve paydaşlara yönelik analiz ve araştırmalar gerçekleştirilecektir. Sizinle yapacağımız Stratejik Planlama çalıştayında toplantı yöneticisi rolünde şirketinizin amaçlarını, misyon, vizyon ve objektifleri ile stratejilerin belirlenmesini sağlayacağız. Belirlenen stratejilerin önceliklendirilmesinde sizleri yönlendirip bir yol haritası oluşturacağız.

Murat Omrak

Mali Müşavir