Ticari Kazanç E-Fatura Geçiş

Geçmek Zorunda Olduğunuz Türler

E-Fatura Zorunlu Geçiş
E-Arşiv Zorunlu Geçiş
E-Defter Zorunlu Geçiş
E-ArşivKriterler İçin Tıklayınız

5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2019 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen ikinci yılın başından itibaren, elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçmek zorundadır.

5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2019 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen ikinci yılın başından itibaren, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına geçmek zorundadır

Murat Omrak

Mali Müşavir