VERGİ UYUŞMAZLIK DANIŞMANLIĞI

Vergi Uyuşmazlıkları Konusunda Hizmetlerimiz

Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna, uzlaşma veya dava aşamalarının sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetlememiz mümkündür.

 • Vergi incelemeleri “sırasında” verilen danışmanlık hizmetleri
  • İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler
  • Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması
  • Tutanakların gözden geçirilmesi 
 • Vergi incelemeleri “sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri
  • Bulguların analizi
  • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu
 • “Uzlaşma” sırasında verilen hizmetimiz
  • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması
  • Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi
 • “Dava” aşamasında verilen hizmetlerimiz
  • Dava dilekçelerine konu olacak teknik olanakların belirlenmesi
  • Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması
  • Literatür taraması
  • Emsal karar taraması
  • Duruşmalarda şirket yetkilileri ve avukatları ile birlikte açıklamalarda bulunulması
  • Temyiz aşamasında dilekçeye esas teknik olanakların tespiti 
 • Dava veya Uzlaşma sonrasında verilen hizmetler
  • Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü
  • Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü
  • Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü 

Murat Omrak

Mali Müşavir